Trakya Üniversitesinde Tübitak 1000 Proje Yazma Eğitimine Eğitmen/Danışman Olarak Destek

TÜBİTAK 1000 Programı kapsamında yürütülmekte olan “Trakya Üniversitesinin ARDEB Destekli Proje Üretme Kapasitesinin Arttırılması”  projesi kapsamında hazırlanan ve yürütücülüğünü Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçin ERDOĞU’nun üstlendiği “Trakya Bölgesindeki Üniversitelerde Sosyal Bilimler Alanında TÜBİTAK-ARDEB Destekli Bilimsel Araştırma Projesi Tasarımı Eğitimi” adlı TÜBİTAK- 2237 kodlu bilimsel etkinlik projesi tamamlandı.

Eğitim kapsamında ilk gün teorik proje eğitimi, TÜBİTAK’ın araştırmacılar için verdiği AR-GE destek programlarının tanıtılması, proje tasarımında ve bilimsel yayıncılıkta etik ilkeler, Sosyal Bilimlerde proje çıktılarıyla literatüre katkı: Özgün değer, yaygın etki, AR-GE projesinin yöntemi, proje sürecinin yönetimi, proje revizyon prosedürleri, proje başvurusu ve başvuru formuyla ilgili genel değerlendirme başlıklı konularda, ikinci gün ise; ARBİS kayıtları eğitimi (uygulama), proje özeti yazma ve çalışmanın amacı ile hedeflerini belirleme uygulaması, konu, kapsam ve literatür özeti ile ilgili uygulama eğitimi  (uygulama), çalışmanın yöntemi ve proje yönetim düzeniyle ilgili uygulama eğitimi, özgün değer ve yaygın etki uygulama eğitimi, başarı ölçütleri ve risk yönetimiyle ilgili uygulama eğitimi, proje ekibi ve araştırmanın olanakları ile proje çıktılarının dokümante edilmesiyle ilgili uygulama eğitimi, panel simülasyonu  (uygulama), proje kabulü veya reddi sonrası yaşananlar (uygulama) konularında dersler verilmiştir.

Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Burçin Erdoğu, Prof. Dr. Mustafa İnan, Prof. Dr. İbrahim Sezgin ve Doç. Dr. Özlem Çevik, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent ÖZKAN’ın eğitimci/danışman olduğu etkinlik sertifika töreni ile tamamlandı.

Ayrıntı için tıklayınız.

Bülent Özkan

Prof. Dr. Bülent ÖZKAN Eğitim Fakültesi/ Türkçe Eğitimi A.B.D

0 Yorum

Yorum Yok!

Henüz yorum yok, bu yazıya ilk yorumu sen yapabilirsin.

Yorum yap

Only registered users can comment.