TÜBİTAK-SOBAG – 110K048 “Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi (7.-13. Yy.)” [Danışman]

dan1

TÜBİTAK-SOBAG – 111K223 “Türkiye Türkçesi Çevrim İçi Haber Metinlerinde Yeni Sözlerin (Neolojizm) Otomatik Çıkarımı” [Danışman]

dan2