Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları
TÜBİTAK-SOBAG – 114R033 “Türkiye Türkçesinde Fiilimsiler”
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümünde “Derlem Tabanlı Sözlükbilim Çalışmaları ve Türkiye Türkçesinin Eşdizim Sözlüğü” Konulu Seminer Düzenlendi.