Derlem Tabanlı Çevrimiçi Türkçe Öğrenici Sözlüğü: Önadlar A Madde Başı. Mersin Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Mersin. 2012.

Türk Çocuk Yazınında Söz Varlığı -Derlem Tabanlı Bir Uygulama-. Mersin Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Mersin. 2012.

Türk Çocuk Yazınında İç ve Dış Metinsel Özellikler. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Mersin, 2016