Tübitak Bideb 2229 – Türk Çocuk Yazını Yaz Okulu

Etkinliğin Amacı

2013-2015 yılları arasında 112K479 nolu ve “Bir Özel Alan Derlemi Olarak Türk Çocuk Yazını Derlemi ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar” başlıklı Tübitak destekli 1001 Ulusal araştırma projesi yürütülmüş ve başarıyla tamamlanmıştır. Projeyle Türk Çocuk Yazını üzerine bugüne kadar yapılabileceklerin üst sınırı derlem dilbilim yöntemi kullanılarak çizilmiştir. Önerilen yaz okulunun en belirgin amacı söz konusu projenin yöntem ve uygulama aşamalarını lisans üstü öğrencilerle paylaşmak ve konu üzerine araştırmacı adaylarının bilgi ve birikimlerini, Türkçe öğretiminde diğer çalışma konularıyla kıyasladığında üzerinde durulması ve yeni bilimsel veriler üretilmesi konusunda araştırmacı adaylarının konuya ilgilerini arttırmaktır.

Bu çerçevede doğrudan projenin kendisinin aktarılmasından önce Türk Çocuk Yazını üzerine temel bilgilerle de araştırmacı adaylarını donatmak önerilen yaz okulunun amaçları arasındadır. Bu bağlamda önerilen yaz okulunda:

“Çocuğun Gelişimsel Sürecinde Edebiyat”

“Çağdaş Çocuk Yazınında Süreli Yayınlar”

“Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Duyarlı Konular”

“Türkçe Öğretiminde Çocuk Öyküleri Üzerine Görevler”

“Çocuk Yazını ve Yaratıcı Drama”

başlıkları taşıyan genel içerikli ve ön bilgiler niteliğinde olan konuların yanında bu ön bilgilerin üzerine inşa edilebilecek nitelikte:

“Çocuk Yazınında Anlam Tercihleri Üzerine Karşılaştırmalı Çözümlemeler”

“Çocuk Edebiyatı Metinlerinin Okur Dostu Metin Değerlendirme Rubriğine Göre Değerlendirilmesi”

“Geleneksel Metinlerin Çocuğa Göreliği Üzerine Karşılaştırmalı Çözümlememler”

“Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Konusu”

“Derlem Dilbilim ve Türk Çocuk Yazını Derlemi”

“Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar”

“Çocuk Yazınında Anlam Tercihleri Üzerine Karşılaştırmalı Çözümlemeler”

“Çocuk Öyküleri Üzerine Metindilbilimsel Çözümlemeler”

“Çocuk Edebiyatında Görseller”

“Öğretim Ortamının Estetik Uyaranı: Karikatür ile Görsel Metinden Yazınsal Metne Metinlerarası İlişki”

“Türkçe Öğretiminde Çocuk Öyküleri Üzerine Görevler”

“Türk Çocuk Yazınında Sözdizimsel Nitelikler”

“Türkçede ‘çocuk’ Sözlükbirimi Üzerine Sözlükbirimsel Bir Uygulama”

başlılarını taşıyan ve bir kısmı atölye/uygulama çalışmalarıyla zenginleştirecek nitelikli ders içerikleri katılımcı lisans üstü öğrencilere sunulacaktır.

Kapsam – İçerik

Etkinlik 5 günlük bir periyotta ve 44 saati teorik, 11 saati uygulama olarak planlanmıştır.

Bu anlamda etkinilğin içeriği teorik (giriş ve içerik dersleri), uygulama/atölyeler ve örenci sunumları (20 şer dakikalık gün sonlarında) olarak üç kategoride değerlendirilebilir.

1. Teorik Dersler

1.1.Giriş Dersleri

“Çocuğun Gelişimsel Sürecinde Edebiyat”

“Çağdaş Çocuk Yazınında Süreli Yayınlar”

“Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Duyarlı Konular”

“Türkçe Öğretiminde Çocuk Öyküleri Üzerine Görevler”

“Çocuk Yazını ve Drama”

1.2.İçerik Dersleri

“Çocuk Edebiyatı Metinlerinin Okur Dostu Metin Değerlendirme Rubriğine Göre Değerlendirilmesi”

“Geleneksel Metinlerin Çocuğa Göreliği Üzerine Karşılaştırmalı Çözümlememler”

“Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Teması”

“Derlem Dilbilim ve Türk Çocuk Yazını Derlemi”

“Derlem Dilbilim ve Türk Çocuk Yazını Uygulamaları”

“Türk Çocuk Yazını Üzerine ileri Uygulamalar”

“Çocuk Edebiyatında Görseller”

“Öğretim Ortamının Estetik Uyaranı: Karikatür ile Görsel Metinden Yazınsal Metne Metinlerarası İlişki”

“Dünden Bugüne Çeviri Çocuk ve Gençlik Edebiyatı”

“Türk Çocuk Yazınında Sözdizimsel Nitelikler”

“Türk Yazın Dilinde ‘çocuk’ Sözlükbirimi Üzerine Sözlükbirimsel Bir Uygulama”

2.Uygulama/Atölye Dersleri

“Çocuk Öyküleri Üzerine Metindilbilimsel Çözümlemeler”

“Drama ve Çocuk Yazını Uygulamaları”

“Çocuklar için Metin Üretmeye Dönük Yaratıcı Yazma Uygulamaları”

“Çocuk Okur, Büyük Düşünür”

“Çocuk Yazınında Anlam Tercihleri Üzerine Karşılaştırmalı Çözümlemeler”

3.Katılımcı Sunumları

(Bu kategoride öncelikli olarak 112K479 nolu projeden üretilmiş tez ve yayınlar sunulacaktır. Katılımcılar arasından sunum yapmak isteyenlerin sunumları da programda yer verilecektir.)

Kurullar

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Bülent ÖZKAN

Doç. Dr. Tuğba ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Sercan DEMİRGÜNEŞ

Yrd. Doç. Dr. Ali TAN

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Sedat SEVER

Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN

Prof. Dr. Medine SİVRİ

Doç. Dr. Canan ARSLAN

Doç. Dr. Kamil İŞERİ

http://turkcederlem.mersin.edu.tr/cocukyaziniyazokulu/index.php

Bülent Özkan

Prof. Dr. Bülent ÖZKAN Eğitim Fakültesi/ Türkçe Eğitimi A.B.D

0 Yorum

Yorum Yok!

Henüz yorum yok, bu yazıya ilk yorumu sen yapabilirsin.

Yorum yap

Only registered users can comment.