Türkçenin Derlem Tabanlı Grameri -Biçim Bilgisi-
Yabancılar İçin Türkçe – 2 Türkiye Türkçesinde Önadlar
Yabancılar İçin Türkçe – 1 Türkiye Türkçesinde Fiiller
Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar -Derlem Tabanlı Bir Uygulama