Türkçenin Derlem Tabanlı Grameri -Biçim Bilgisi-
“Derlem Tabanlı Sözlükbilim Çalışmaları” Konulu Seminer
EŞDİZİM SÖZLÜĞÜ RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ
TÜBİTAK-SOBAG – 114R033 “Türkiye Türkçesinde Fiilimsiler”
TÜBİTAK-SOBAG  – 114E791 “Türkçe için ‘Kendi Kendine Derlem’ Platformu Oluşturma”
“TÜRKÇENİN TARİHSEL DERLEMİ” OLUŞTURULUYOR
TÜBİTAK-SOBAG – 109K104 “Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Sıfatların Eşdizimliliği -Derlem-tabanlı Bir Uygulama”