Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları
Çocuk Yazını Araştırmalar – I
Derlem Tabanlı Türkçe Öğretimi Çalışmaları
Derlem Dilbilim Çalışmaları ve Dil Öğretimi
Türkiye Türkçesinde Belirteçlerle Fiillerin Birlikte Kullanılması ve Eş Dizimlilikleri