İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümünde “Derlem Tabanlı Sözlükbilim Çalışmaları ve Türkiye Türkçesinin Eşdizim Sözlüğü” Konulu Seminer Düzenlendi.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Bülent ÖZKAN İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü’nün davetlisi olarak“Derlem Tabanlı Sözlükbilim Çalışmaları ve Türkiye Türkçesinin Eşdizim Sözlüğü”konulu bir seminer verdi.

Seminerde açış konuşmasını yapanProf. Dr. Hayati DEVELİ derlem çalışmalarının önemi vurgulayarak bu tip çalışmaların Türk sözlükçülüğüne önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Düzenlenen seminerde Özkan, sözlükbilim çalışmalarının dünü, bugünü ve geleceğine dair bilgiler verdi. Günümüz sözlükbilim çalışmalarının derlem tabanlı uygulamalar çerçevesinde yürütüldüğünü Türkçenin söz varlığının bu açıdan henüz değerlendirilmemiş olduğunu ifade edenÖzkan, yürüttükleri projelerle bu alana önemli katkılar sunduklarının altını çizdi.

TÜBİTAK‘ın desteklediği ve Özkan‘ın yürütücüsü olduğu“Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Sıfatların Eşdizimliliği ‘Derlem-tabanlı Bir Uygulama'”,“Türkiye Türkçesinde Fiillerin Derlem Denetimi Ve Derlem Tabanlı Sözlüğü”,“‘Türkiye Türkçesi Eşdizim Sözlüğü”nün Sayısallaştırılması”başlıklı projeleri kısaca tanıtan Özkan, derlem dilbilimin yöntem ve uygulamalarının geleceğin sözlükbilim çalışmalarında araştırmacılara büyük olanaklar sağladığını ifade etti.

Sözlük çalışmalarında yazılım destekli uygulamaların hızlı, güvenilir ve etkili sonuçlar ortaya koyduğunun, yapılabilecek çalışmaların sınırlarının yazılım teknolojileri sayesinde oldukça genişlediğinin, bu çalışmaların finansmanının çalışmaların yürütülebilmesi açısından önemli olduğunun ve ekip çalışmasının bu tip çalışmalarda son derece önemli bir basamak oluşturduğunun üzerinde durdu.

???????????????????????????????

Bülent Özkan

Prof. Dr. Bülent ÖZKAN Eğitim Fakültesi/ Türkçe Eğitimi A.B.D

0 Yorum

Yorum Yok!

Henüz yorum yok, bu yazıya ilk yorumu sen yapabilirsin.

Yorum yap

Only registered users can comment.