Yabancılar İçin Türkçe – 2 Türkiye Türkçesinde Önadlar
Türkiye Türkçesinde Adlarla Önadların Birlikte Kullanımı ve Eşdizim Sözlüğü