“DERLEM TABANLI ÇOK DİLLİ TÜRKÇE ÖĞRENİCİ SÖZLÜĞÜ” PROJESİ
“TÜRKÇENİN TARİHSEL DERLEMİ” OLUŞTURULUYOR
“TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN YAZIN DİLİ DERLEMİ” PROJESİ
İNTERNET TABANLI TÜRKÇE YETERLİK SINAVI (İTS)