Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları
TÜBİTAK-SOBAG – 112K479 Bir Özel Alan Derlemi Olarak ”Türk Çocuk Yazını Derlemi” ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar Projesi”
Derlem Dilbilim Çalışmaları ve Dil Öğretimi