EF-2008-BAP-11: “Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar -Derlem Tabanlı Bir Uygulama-“. Çukurova Üniversitesi. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. MERSİN. (2011). [Yürütücü]

BAP EF TE (BÖ) 2010-4 A: “Bilim Dili Olarak Türkçe: Göz Bilimi Terimleri Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma”. Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Mersin. (2012). [Yürütücü]

EF-2009-BAP-21: “Türk Yazın Dilinde Argo”. Çukurova Üniversitesi. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. MERSİN. (2012). [Yürütücü]