Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar -Derlem Tabanlı Bir Uygulama