Çocuk Yazını Araştırmalar – I

cocuk-yazin-arastirmalari

Editörlüğünü Doç. Dr. Bülent ÖZKAN’ın üstlendiği çalışma Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN’e ithaf edildi.

Önsöz‘den

Bu kitap ağırlıklı olarak TÜBİTAK-112K479 proje numaralı, “Bir Özel Alan Derlemi Olarak ‘Türk Çocuk Yazını Derlemi’ ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar” başlıklı proje çıktılarına dayanmaktadır. Ayrıca içerikte Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen “Türk Çocuk Yazınında Söz Varlığı -Derlem Tabanlı Bir Uygulama-” başlıklı tez çalışması paralelinde üretilen bilimsel sonuçlar da yer almaktadır. Öte yandan alan uzmanlarınca yapılan katkılar kitapta yer alan diğer bir içeriği oluşturmuştur.

Kitap yöntembilimsel anlamda dil çalışmalarına yeni ufuklar açma iddiası taşımaktadır. Belirli bir dilsel alanla ilgili üretilmiş özgün çalışmaları içerik olarak sunan bu kitap araştırmacılara yöntembilimsel açıdan farklı yaklaşımları tanıtmayı da hedeflemektedir. Yukarıda bahsi geçen ve gerek ulusal proje gerekse kurumsal olarak desteklenen özel bir alana yönelik bu bilimsel üretim süreci söz konusu projelerin somut çıktıları ortaya çıktıkça devam edecektir.

Eserin ortaya çıkmasında TÜBİTAK’a, Mersin Üniversitesi BAP Birimine destekleri için tüm yazarlar adına teşekkür ederim. Kitap, Tübitak Ulusal Araştırma Projesi yazmak isteyen araştırmacılar için örnek proje metnini de içermektedir.

Doç. Dr. Bülent ÖZKAN

Mersin/2014
İÇİNDEKİLER

Bir Özel Alan Derlemi Olarak ‘Türk Çocuk Yazını Derlemi’ ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar Projesi

Eğitbilimsel Açıdan Çocuk Yazını

Okul Öncesi Çocuk Yazınında Anlatı Çözümlemesi: Örnek Bir Uygulama

Çocuk Yazını Ürünü Olarak “Oğuz Kağan Destanı” Üzerine Bir Söz Varlığı Araştırması

Çocuk Yazınında Anlatı Kişileri: “Kedilerin Kaybolma Mevsimi” Örneği

Çocuk Yazını Ürünlerinde İletiler: Nasrettin Hoca Örneği

Çocuk Yazınında Renk Bildiren Önadların Birliktelik Kullanımları

Güncel Türkçe Sözlük’te “çocuk” Sözcükbiriminin Derlem Denetimi

Çocuk Yazınında Yanmetinsel Öğe Olarak Eser Adları

Çocuk Yazınında Yeni Sözlükbirimsel Belirleyimler

Okul Öncesi (3-6 Yaş) Çocuk Kitaplarında Sözcüksel Ulam Olarak Adlar

Kurgusal Çocuk Yazını Ürünlerinde Çocukların Hayal Gücü ve Yaratıcılığını Etkileyen Boyutlar

Bülent Özkan

Prof. Dr. Bülent ÖZKAN Eğitim Fakültesi/ Türkçe Eğitimi A.B.D

0 Yorum

Yorum Yok!

Henüz yorum yok, bu yazıya ilk yorumu sen yapabilirsin.

Yorum yap

Only registered users can comment.