Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları

dilbilim-uygulamalari

Arka Kapak’tan

Bu kitap, Türkçe üzerine derlem dilbilimin ilke ve yöntemleriyle ortaya koyulmuş bilimsel araştırma projelerinin sonuç raporlarını içermektedir. Bu anlamda kitapta yer alan Türkiye Türkçesi Çevrim İçi Haber Metinlerinde Yeni Sözlerin (Neolojizm) Otomatik Çıkarımı, Türkiye Türkçesi Eşdizim Sözlüğü’nün Sayısallaştırılması, Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Sıfatların Eşdizimliliği -Derlem Tabanlı Bir Uygulama- ve Türkçenin Tarihsel Derlemini Hazırlamak başlıklı bölümler doğrudanTÜBİTAK tarafından desteklenmiş olan 1001 Ulusal Araştırma Projelerinin sonuç raporlarına dayanmaktadır.

Doğrudan proje sonuç raporlarına dayanan bölümlerin yanı sıra bu sonuç raporlarından dolaylı olarak söz konusu TÜBİTAK projelerinin desteğiyle oluşturulanderlemler‘in altyapısına dayanılarak ortaya koyulan ve Mersin Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenen Derlem Tabanlı Çevrim İçi Türkçe Öğrenici Sözlüğü -Önadlar A Maddebaşı- ile Türk Çocuk Yazınında Söz Varlığı -Derlem Tabanlı Bir Uygulama- başlıklı araştırmalar kitapta yer alan diğer bölümlerdir.

Yine, Mersin Üniversitesi BAP biriminin desteği ile disiplinler arası bir çalışma olarak ortaya koyulan Bilim Dili Olarak Türkçe: Gözbilim (Oftalmoloji) Terimleri Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma ve Çukurova Üniversitesi BAP birimince desteklenen Türk Yazın Dilinde Argo -Derlem Tabanlı Bir Uygulama- başlıklı çalışmalar içerikte yer alan Türkçe üzerine diğer derlem dilbilim uygulamalarıdır.

Öte yandan halen proje aşamasında olan Çok Sözcüklü Birimler: Yazılı Türkçede Sözcüksel Setler veya ‘N’ Sayıdaki Ardışık Sözcük Dizilerinin Yapı Özellikleribaşlıklı bölüm ise alan uzmanlarınca Türkçe üzerine yürütülmüş bir derlem uygulaması olarak bu kitapta yerini almıştır.

Türkçe üzerine yürütülecek derlem dilbilim uygulamalarına devam çalışmalarında yol göstereceği düşüncesiyle, bu kitabın ortaya çıkmasında destek sağlayan başta TÜBİTAK olmak üzere Mersin Üniversitesi BAP Birimine tüm yazarlar ve editörler adına teşekkürlerimi sunarım.

Doç. Dr. Bülent Özkan

Mersin/2014

İÇİNDEKİLER
Türkçe Çevrim İçi Haber Metinlerinde Yeni Sözlerin (Neolojizm) Otomatik Çıkarımı

Türkiye Türkçesi Eşdizim Sözlüğü’nün Sayısallaştırılması

Çok Sözcüklü Birimler : Yazılı Türkçede Sözcüksel Setler veya “N” Sayıdaki Ardışık Sözcük Dizilerinin Yapı Özellikleri

Bilim Dili Olarak Türkçe : Gözbilim (Oftalmoloji) Terimleri Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma

Türkçenin Tarihsel Derlemini Hazırlamak

Türk Yazın Dilinde Argo -Derlem Tabanlı Bir Uygulama-

Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Sıfatların Eşdizimliliği -Derlem Tabanlı Bir Uygulama-

Derlem Tabanlı Çevrim İçi Türkçe Öğrenici Sözlüğü -Önadlar A Maddebaşı-

Türk Çocuk Yazınında Söz Varlığı -Derlem Tabanlı Bir Uygulama-

Bülent Özkan

Prof. Dr. Bülent ÖZKAN Eğitim Fakültesi/ Türkçe Eğitimi A.B.D

0 Yorum

Yorum Yok!

Henüz yorum yok, bu yazıya ilk yorumu sen yapabilirsin.

Yorum yap

Only registered users can comment.