Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Tamamlandı
Çocuk Yazını Araştırmalar – I
“DERLEM TABANLI ÇOK DİLLİ TÜRKÇE ÖĞRENİCİ SÖZLÜĞÜ” PROJESİ
“TÜRKÇENİN TARİHSEL DERLEMİ” OLUŞTURULUYOR
“TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN YAZIN DİLİ DERLEMİ” PROJESİ
İNTERNET TABANLI TÜRKÇE YETERLİK SINAVI (İTS)
TÜBİTAK-SOBAG – 112K479 Bir Özel Alan Derlemi Olarak ”Türk Çocuk Yazını Derlemi” ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar Projesi”