Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi 30 Mayıs – 1 Haziran 2014 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi’nde Düzenlendi
Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları
TÜBİTAK-SOBAG – 114R033 “Türkiye Türkçesinde Fiilimsiler”