“TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN YAZIN DİLİ DERLEMİ” PROJESİ
İNTERNET TABANLI TÜRKÇE YETERLİK SINAVI (İTS)
TÜBİTAK-SOBAG – 112K479 Bir Özel Alan Derlemi Olarak ”Türk Çocuk Yazını Derlemi” ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar Projesi”
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi “Türkçe Öğretimi Merkezlerinde Kurumsal Yapılanma” konulu bir seminer
Niğde Üniversitesi’nde “Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”
Hacettepe Üniversitesi’nde “Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”
Derlem Tabanlı Türkçe Öğretimi Çalışmaları
Derlem Dilbilim Çalışmaları ve Dil Öğretimi
TÜBİTAK-SOBAG 111K332 “Türkiye Türkçesi Eşdizim Sözlüğü”nün Sayısallaştırılması
TÜBİTAK-SOBAG – 109K516 “Türkiye Türkçesinde Fiillerin Derlem Denetimi ve Derlem Tabanlı Sözlüğü”