TÜBİTAK-SOBAG – 114R033 “Türkiye Türkçesinde Fiilimsiler”
TÜBİTAK-SOBAG  – 114E791 “Türkçe için ‘Kendi Kendine Derlem’ Platformu Oluşturma”
Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Tamamlandı
Çocuk Yazını Araştırmalar – I
“DERLEM TABANLI ÇOK DİLLİ TÜRKÇE ÖĞRENİCİ SÖZLÜĞÜ” PROJESİ
“TÜRKÇENİN TARİHSEL DERLEMİ” OLUŞTURULUYOR
“TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN YAZIN DİLİ DERLEMİ” PROJESİ
İNTERNET TABANLI TÜRKÇE YETERLİK SINAVI (İTS)
TÜBİTAK-SOBAG – 112K479 Bir Özel Alan Derlemi Olarak ”Türk Çocuk Yazını Derlemi” ve Türk Çocuk Yazını Üzerine İleri Uygulamalar Projesi”
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi “Türkçe Öğretimi Merkezlerinde Kurumsal Yapılanma” konulu bir seminer